AS e-Zavarovanja


Škodni portal AS

  1. Prijava škod

    Prijava škodnega dogodka je pravica in obveznost vsakega zavarovaNCA. Z njo začenja uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja iz sklenjenega zavarovanja. ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. vam omogoča da vsako škodo ali škodni dogodek prijavite na enoten in enostaven način in s tem omogočate hitro reševanje škodnih primerov. Več...